เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 •  ประกาศ !!! คนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจ้า สนใจไปเที่ยวเอง มีบริการรับจองห้องพักที่ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ 02-392-9220

  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  Hi...Sapporo 5D3N

  ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

  หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

  หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

  โอตารุ - ซัปโปโร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > ทัวร์เอเชีย > ญี่ปุ่น >

  รายละเอียด

  กำหนดวันเดินทาง 

  JAN

  25-30 / 27-1

  FEB

  1-6 / 3-8

   

  วันที่หนึ่ง            กรุงเทพฯ – นาริตะ

  2200              พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น x) ณ เคาน์เตอร์ xx (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข x)

                                  พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ xx

                          *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที *** 

  วันที่สอง           วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ โกเทมบะเอ้าท์เล็ท – อิซาว่า

  0145              ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Asian Air เที่ยวบิน DEX 8994 

  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

  0845              ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

  นำท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วนำท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด” สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ “ทะเลสาบอาชิ(ใช้เวลาล่อง 30 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

  เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

  หลังอาหารนำท่านมุ่งหน้าสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก”  ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุกได้พร้อมชิม “ไข่ดำ” โดยเชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี ... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้าHome Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น ... นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบ “โอนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม

   

   

  ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

  พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” เป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นอีกชื่อก็คือ                                                     “ปูมัตสึบะ” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับการกล่าวขาน                                                            จากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่า                                                   รับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย “แบบไม่อั้น!!!”

  ที่พัก :   Kasugai View Hotel หรือเทียบเท่า 

  ^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น(Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

  วันที่สาม                        ภูเขาไฟฟูจิ - ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว 

  เช้า                รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)

  นำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นำท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย  

  เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

  นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานที่ “ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ... ท่านจะได้สัมผัสกับ “หิมะ” ที่ตกในช่วงปีใหม่ ... หากมีเวลาพออิสระให้ท่านได้เลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วย “สกี” เลือกสนุกกับ “สโนว์บอร์ด” หรือเลือกเพลิดเพลินกับการ “นั่งเลื่อนหิมะ” ที่ท่านจะสามารถนั่งดื่มด่ำกับทัศนีย์ภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตายิ่งนัก (มี Slade ให้บริการ / ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี) … สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยีล้ำยุคมากมาย ... เพื่อเป็นการเอาใจเหล่านัก  “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปปิ้งชั้นนำของชาวญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็น “แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ... เชิญท่านเลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น

  *** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในย่านชินจูกุ *** 

  ที่พัก :   Omori Tokyu Inn Hotel หรือเทียบเท่า 

  วันที่สี่                โตเกียว – อิสระช้อปปิ้ง ณ กรุงโตเกียว 1 วัน 

  เช้า                รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (5)

  อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปปิ้งตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการนั่งรถไฟตะลุยมหานครโตเกียว (รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) โรงแรมที่พักจะอยู่ใกล้กับ “สถานีรถไฟ” ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อเที่ยวในย่าน

  ช้อปปิ้งชื่อดังของโตเกียวไม่ว่าจะเป็น

  ฮาราจูกุ แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัยสุดๆ ชาวปลาดิบ... ตื่นตาตื่นใจกับ “แฟชั่น” หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ที่เสมือนหลุดออกมากจากในหนังสือการ์ตูนชื่อดัง อาทิ ซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็นต้น หรือบางที่ก็หลุดมากจากเกมส์เพลย์, แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องที่คลั่งไคล้หรืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี ... ให้ท่านได้เลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ได้ในชีวิตประจำวัน ... สำหรับท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งสามารถเดินเลือกชมและซื้อสินค้ามากมายที่มีทั้ง “แบรนด์เนมชื่อดัง” หรือ “แฮนด์เมด” ที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวในโลกที่ “ถนนเทคาชิตะ”  ซึ่งคราคร่ำไปด้วยผู้คนมากมายและสินค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย

  ชิบูย่า ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียว ... ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมายมากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น ... พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง, รองเท้า, กระเป๋า และที่ควรพลาดชม “ของเล่นสำหรับผู้ใหญ่” ... สำหรับท่านที่ชื่นชอบของคุณภาพดีราคาประหยัด ต้องไม่พลาดที่ “ร้าน 100 เยน 

  อากิฮาบาร่า แหล่งรวมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียว ... พร้อมทั้งร้านขายเกมส์ แผ่นเกมส์ และสำหรับท่านที่ชื่นชอบ ตุ๊กตาก็สามารถเลือกซื้อ ส่วนประกอบต่างๆ เพื่อไปตกแต่ง เป็นตุ๊กตาในแบบของตัวเองได้

  โอไดบะ แผ่นดินแห่งใหม่ที่เกิดจากการถ่มทะเลด้วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ำยุคและทันสมัย รวมแหล่งช้อปปิ้งและบันเทิงขนาดใหญ่  อาทิ ชิงช้าสวรรค์ใหญ่ที่สุดของโลก ... ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศของอ่าวโตเกียวที่มี “สะพานเรนโบว์ (Rainbow Bridge) พาดผ่านและมีแสงสีของกรุงโตเกียวยามค่ำคืนเป็นฉากหลัง ... รวมทั้ง “เทพีเสรีภาพ” เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว

  Tokyo Sky Tree หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555  ...  นี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา ความสูง 553 เมตรได้ ... นอกจากนี้ด้านข้างหอคอยมีศูนย์การค้าหรือโตเกียว สกาย ทรี ทาวน์ (Tokyo Sky Tree Town) ซึ่งภายในจะมีร้านค้าราว 310 ร้าน ให้ท่านได้เลือกชื้อสินค้าอย่างจุใจ

  *** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในมหานครโตเกียว ***

  ที่พัก :   Omori Tokyu Inn Hotel หรือเทียบเท่า

  วันที่ห้า              โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ / โตเกียวดิสนีย์ซี

  เช้า                รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)

  อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปปิ้งตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการนั่งรถไฟตะลุยมหานครโตเกียว (รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) สำหรับท่านที่อยากย้อนวัยสู่ โลกวัยเยาว์ ***สำหรับท่านใดจะไป โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียว ดิสนีย์ซี สามารถเลือกซื้อทัวร์เสริมได้เพียงท่านละ 2,600 บาท***

         
     

  TOKYO DISNEY LAND

  ดินแดนหฤหรรษ์สำหรับคนทุกเพศที่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการอันหลากหลาย ตื่นตากับดินแดนตะวันตก “Western Land” ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่า “โจรสลัด” ที่แสนน่ากลัวใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกับการนั่งเรือบุกป่าที่ “Jungle Cruise” ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด ... แล้วพักผ่อนอิริยาบถด้วยการนั่ง “รถไฟ ชมความหลากหลายภายในดีสนีย์แลนด์ ... “ปราสาทผีสิง ที่เป็นที่มาของภาพยนตร์แนวสยองขวัญเรื่องดังแห่งปี ... แล้วสนุกสนานต่อกับ “Splash Mountain ที่ท้าทายความกล้า “BUZZ LIGHT YEAR’s ; ASTRO BLASTER” ที่จะนำท่านเข้าไปยังโลกอวกาศพร้อมกับ บัตต์ ไลท์เยียร์ ตัวละครจากเรื่อง “Toy Story” เพื่อต่อสู้กับ เซิร์ค (ZURG) พร้อมกับเหล่าสมุนลูกน้องที่น่ากลัวปนความน่ารัก ... ต่อด้วยการผจญภัยตามหมีน้อนน่ารักตัวเหลือง “หมีพู” ที่จะพาท่านนั่งถ้วยไปตามหนังสือนิทานหน้าต่างๆเพื่อตามหาน้ำผึ้งชม “ขบวนพาเหรด จากเหล่าการ์ตูนดังมากมาย อาทิ มิกกี้เม้าส์, มินนี่เม้าส์, โดนัลดักส์ เป็นต้น ... ตื่นตากับความงดงามตระการตาของ ขบวนพาเหรด (Electric Parade) ที่ประดับประดาด้วยดวงไฟนับหมื่นดวง พร้อมชมความงามของ “ดอกไม้ไฟ หลากสีที่เปล่งประกายระยิบระยับบนท้องฟ้ายามค่ำคืน และบันทึกภาพความประทับใจกับเหล่าการ์ตูนอันโด่งดังของวอล์ทดิสนีย์ที่ท่านชื่นชอบ อาทิ มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ โดนัลดักส์

   
   
     

  TOKYO DISNEY SEA

  ดินแดนหฤหรรษสำหรับคนทุกเพศทุกวัย เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการที่เต็มไปด้วยตำนานและจินตนาการของการผจญภัยแห่งท้องทะเลในเทพนิยายชื่อดังมากมาย ... นำท่านตลุยบุกฝ่าความร้อนของลาวาที่ไหลเวียนลงไปใต้พื้นพิภพที่ Journey to the Center of the Earth ... แล้วตื่นตาต่อที่ 20,000 Leagues Under the Sea ท่านจะได้ดำดิ่งลึกลงไปยังใต้มหาสมุทรพบกับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำมากมาย ... แล้วเปลี่ยนไปสนุกสนานต่อที่ Arabian Coast ท่านจะได้ไปผจญภัยไปกับ ซินแบด และพบกับความวุ่นวายของ บาร์ซาร์แห่งอาราเบียน …. หรือท่านที่รักการผจญภัยในป่าจะต้องไม่พลาด Indiana Jones Adventure พลิดเพลินต่อด้วยการสัมผัสกับ โลกใต้ท้องทะเล ... ท่านสามารถเลือกสนุกสนานกับความน่ารักของเครื่องเล่นใน ลิตเติ้ลเมอร์เมด อาทิ ชมความน่ารักของเหล่า เงือกน้อย ใน Mermaid Lagoon Theater หรือจะเด้งดึ๋งไปกับ แมงกะพรุน ที่ Jumpin Jellyfish ... หรือท่านจะไปพบกับการจำลองภาพในอดีตของเมืองท่าของทางยุคกลางของยุโรป, อเมริกาในต้นยุคศตวรรษที่ 20 ... ตื่นเต้นใน ป่าฝนอเมริกากลาง ที่ถูกผสมผสานให้รวมกันอยู่ในโลกแห่งความฝันและเวทมนต์ รวมทั้ง มิกกี้ เม้าส์ ตัวการ์ตูนบันลือโลก ... อิสระให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นอีกมากมายที่ท่านชื่นชอบ หรือ จะช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย

      

   
   
    *** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในมหานครโตเกียว ***

  ที่พัก :   Omori Tokyu Inn Hotel หรือเทียบเท่า

  วันที่หก              วัดอาซะกุซ่าคันนอน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

  เช้า                  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (7)

  (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)

  นำท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์”  ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ ... หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย

  *** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวัน ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ***

  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

  1530              เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยเที่ยวบิน DEX 8995

  2030              ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

   

  หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010