เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 •  ประกาศ !!! คนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจ้า สนใจไปเที่ยวเอง มีบริการรับจองห้องพักที่ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ 02-392-9220

  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  Hi...Sapporo 5D3N

  ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

  หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

  หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

  โอตารุ - ซัปโปโร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > ทัวร์เอเชีย > ญี่ปุ่น >

  รายละเอียด

  Sea-Hill นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด โดยสายการบินไทย

  ทะเลสาบโทยะ                     ชมความงามอันน่าทึ่งของเกาะกลางทะเลสาบที่มีลักษณะวงกลม

  ภูเขาไฟโชวะ                         นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอุสึ(Usuzan Ropeway) เพื่อชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ (โชวะชินซัง) ภูเขาไฟเกิดใหม่จากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลก

  ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล     ชมความน่ารักและแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับร้อยตัว ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน

  หมู่บ้านไอนุ                          สัมผัสอารยธรรมวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมแห่งเกาะฮอกไกโด 

  หุบเขาจิโกกุดานิ                   พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติ ที่จิโกกุดานิหรือหุบผานรก  

  โนโบริเบทสึ                          รับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งเกาะฮอกไกโด

  โอตารุ                                     เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของ คลองโอตารุ เอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงกลิ่นอายอารยธรรมญี่ปุ่น แต่กลับสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตก, เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี และชมผลงานหลากหลายจากโรงงานเป่าแก้ว ที่มีชื่อเสียงของเกาะฮอกไกโด ดื่มด่ำกับความหวานของ  

  โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Ichiya Chocolate Factory) ที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่

  ดินแดนยุโรป สถาปัตยกรรมอันสวยงามและสวนดอกกุหลาบที่เบ่งบานรอการมาเยือน

  ซัปโปโร                                 ชมอาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า ที่รู้จักกันในนาม “ทำเนียบอิฐแดง,ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์อเมริกันตะวันตก หอนาฬิกาโบราณ ช้อปปิ้ง ย่านซูซูกิโน่ เพลินตากับสินค้ามากมายหลายแบรนด์ เลือกชิม “ราเม็ง” หลากหลายเมนู ริม 2 ฝั่งทางของตรอกราเม็ง พาชม ตลาดปลายามเช้า เลือกช้อปเลือกชิมอาหารทะเลสดๆ  

   

  พิเศษ !!   บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว

   

  กำหนดวันเดินทางปี 2556       

  ตุลาคม             03-07 / 04-08 / 11-15 / 12-16 / 18-22 / 25-29 

  พฤศจิกายน     01-05 / 07-11 / 08-12 / 15-19 / 22-26  

   

  วันแรก                   กรุงเทพฯ – สนามบินซิโตเซ่

  20.30น.                  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D

                  เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

  23.45น.                  ออกเดินทางสู่สนามบิน ซิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด โดยเที่ยวบิน TG 670

   

  วันที่สอง                ชิโตเซ่ – ทะเลสาบโทยะ – ขึ้นกระเช้าชมภูเขาไฟโชวะ – ศูนย์อนุรักษ์หมี – หมู่บ้านไอนุ

                               หุบเขานรกจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ   

  08.30น.                  เดินทางถึงสนามบินซิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด  ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่น นำท่านเดินทางชม ทะเลสาปโทยะ หรือ โทโยโกะ (TOYAKO) ซึ่ง อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทย่า ทะเลสาปแห่งนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปีที่แล้ว โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต่ำโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งที่ยังคงคลุก กรุ่นอยู่ โดยสังเกตุได้จากไอน้ำร้อนที่พุ่งออกมาเป็นควันขาวให้ได้เห็นกัน ดังนั้นที่นี่จึงเป็นแหล่งที่อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นชั้นเยี่ยมสำหรับนักท่อง เที่ยว และทะเลสาบแห่งนี้ยังถูกใช้ในการจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรือ G8 เมื่อปี 2551 และยังมีจุดเด่น คือเกาะกลางที่ผุดขึ้นกลางทะเลสาบ

  จากนั้นนำทางเดินทางสู่ภูเขาไฟอุสึ เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (Usuzan Ropeway) ชมทิวทัศน์

  ภูเขาไฟโชวะ (โชวะชินซัง) ภูเขาไฟที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกในปี 1943(หรือปีโชวะของ ญี่ปุ่น เป็นที่มาของชื่อเรียกภูเขาไฟโชวะ) ระเบิดประทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ้น กลายเป็นภูเขาสูงถึง 400 เมตรดังเห็นได้ในปัจจุบัน

  เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย                         นำท่านสู่ สวนหมีโชวะชินซังเพื่อ ชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับ100ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสีน้ำตาลนี่ถือเป็นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย

  - นำท่านสู่ หมู่บ้านไอนุ สัมผัสอารยธรรมวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมชาวญี่ปุ่น ชมบ้านแบบพื้นเมืองและการดำรงชีวิตของชาวไอนุ ปัจจุบัน จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองไอนุ แสดงวิถีชีวิต เรื่องราวความเป็นมาของชนเผ่า ข้าวของเครื่องใช้ อาวุธในการล่าสัตว์ การแสดงการเต้นระบำต่าง ๆ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ตั้งขึ้น ในปี1976 เป็นลักษณะพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ได้จัดแบ่งโซนจัดแสดงออกเป็นสองโซน คือ โซนสมัยใหม่ และโซนโคตัน สำหรับโซนโคตัน ได้จัดแสดงและจำลองข้าวของในอดีตที่มีอยู่ประจำบ้าน (ภาษาไอนุเรียกบ้านว่าชิเซ) ของชาวไอนุ เช่น พุ (ที่เก็บอาหาร)

  เพเพเรเซซี (กรงเลี้ยงลูกหมี) ชิพุ (เรือที่ทำด้วยไม้ต้นเดียว)

  - นำท่านเดินทางชม จิโกกุดานิ พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติ ที่จิโกกุดานิหรือหุบผานรก ซึ่งยังคงมีควันพวยพุ่งจากน้ำผุร้อนและบ่อโคลนเดือด เป็นที่มาของหุบผานรก

  ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ” รับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองตากอากาศขึ้นชื่อ

  แห่งเกาะฮอกไกโด

  นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ โรงแรม YUMOTO NOBORIBETSU หรือระดับเทียบเท่า

  ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ในโรงแรมที่พัก

                  อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งที่ย่านโกคุราคุ  ที่เต็มไปด้วยร้านค้าขายของพื้นเมือง  ของที่ระลึก  ผ้าทอมือ  สินค้าแกะสลัก  เครื่องแก้วฯลฯ  *** จาก นั้นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น ***

   

  วันทีสาม            โนโบริเบทสึ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว –โรงงานช็อกโกแลต

                            ซัปโปโร – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ต

  เช้า                     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  - นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ  หนึ่งในเมืองโบราณที่ เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ่น (ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้า และทำการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North) พาท่านชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้าง อย่าง           ลงตัวของสไตล์ยุโรป

  - พาท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำของ  

  คลองโอตารุ (คลองสายวัฒนธรรมที่ดิน แดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว) และท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่าง ๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อน

  เที่ยง                   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย                     - เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิธภัณฑ์กล่องดนตรี ส่งเสียงต้อนรับท่านตั้งแต่ก้าวแรกทุก ๆ 15 นาที จากเสียงระฆังของหอนาฬิกาที่ตั้งเด่นอยู่หน้าอาคารที่ถูกสร้างขึ้นนานนับ ศตวรรษคู่กับเมือง

  โอตารุ ท่านจะได้ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรีและเลือกซื้อกล่องดนตรีหลากหลายแบบหลาก หลายขนาด หรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก

                             - ตระการตากับโรงงานเป่าแก้ว ให้ท่านชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของ                                จินตนาการ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแก้วเป่า ที่ส่องแสงแวววาว ราวคริสตัลราคาแพงแต่                           ราคากลับย่อมเยา หรือจะเลือกเป่าแก้วด้วยฝีมือของคุณเอง โดยมี          ผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือ

                             - โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสวน

  ดอกกุหลาบและพันธุ์ไม้นานาชนิดที่เบ่งบานรอการมาเยือนของนักท่องเที่ยว ราวกับเดินอยู่ในดินแดนเทพนิยาย และท่านสามารถเดินชมและศึกษาประวัติความเป็นมาของโรงงานและอุปกรณ์การผลิต

  ยุคแรกเริ่มแบบจำลองของโรงงาน พร้อมทั้งเลือกชิม และเลือกซื้อช็อคโกแลตแบบต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย  

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น  ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและ เมืองทั่วไปในญี่ปุ่นซึ่งได้รับคำแนะนำและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมือง ของอเมริกา 

  - อิสระให้ท่านช้อปปิ้งกันให้จุใจที่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุนที่รวบรวมของแบรนด์เนมชั้นนํา ราคาพิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นต้น

  ค่ำ                      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว

  และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปุ่น  

             นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  SAPPORO ASPEN หรือระดับเทียบเท่า             

                 

  วันที่สี่                     ซัปโปโร – ตลาดปลา – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – สวนสาธารณะโอโดริ – หอนาฬิกา

                                  ศาลเจ้าซัปโปโร – ตรอกราเม็ง - ช้อปปิ้งซูซูกิโน่

  เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเลือกชมสินค้าสดจากทะเลที่ ตลาดปลายามเช้า  พลาดไม่ได้กับปูยักษ์ฮอกไกโดหรือจะลอง

  เมนูซูชิ จากร้านค้าต่าง ๆที่พร้อมปรุงใหม่สด ๆ ให้ท่านได้ลิ้มลองตามอัธยาศัย

  - อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หรือ ทำเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888  สถาปัตยกรรมนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนำมาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐในการก่อสร้างประมาณ 2.5ล้านก้อน ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่น และใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจุบันได้อนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม และใช้สำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น

  - ชมความสวยงามของ สวนสาธารณะโอโดริ ที่ได้รับการ ตกแต่งอย่างลงตัวด้วยน้ำพุและดอกไม้นานาพันธุ์ ทอดตัวยาวไปตามถนนใจกลางเมือง จากด้านตะวันออกไปจรดฝั่งตะวันตกของตัวเมือง

  - หอนาฬิกาโบราณ สถาปัตยกรรมสไตล์อเมริกันตะวันตกสร้างขึ้นในปี 1878 โดยมหาวิทยาลัย

  ฮอกไกโด ทุกชั่วโมงเสียงระฆังยังคงดังกังวานบ่งบอกความมีชีวิตชีวาของชาวฮอกไกโด

  เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย                    - ศาลเจ้าซัปโปโร ในปัจจุบันเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น ศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของ         

  เกาะฮอกไกโด ซึ่งเป็นที่สำหรับคนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของ 

  ชาวฮอกไกโด                             

  - ช้อปปิ้ง ซูซูกิโน่ รวบ รวมร้านค้าต่าง ๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ที่นี่ที่เดียว เที่ยวได้ตั้งแต่หัวค่ำยันดึก เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องราตรีอีกด้วย 

  ค่ำ                      เลือกอิ่มอร่อยได้ตามอัธยาศัย  ท้าให้ลอง “ราเม็ง” ณ แหล่งกำเนิด ซัปโปโร เลือกได้จาก 2 ฝั่งทาง

             หรือที่รู้จักกัน ในชื่อ “ตรอกราเม็ง” หลังจากช้อปปิ้งและลิ้มรสราเม็ง ได้เวลาอันสมควร  

                             นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  SAPPORO ASPEN หรือระดับเทียบเท่า             


  วันที่ห้า                   ซัปโปโร – กรุงเทพฯ

  เช้า                          - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                                                         

  หลังอาหารเช้า      - นำท่านเดินทางสู่สนามบินซิโตเซ่ 

  10.45                      - เหิรฟ้าเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร ด้วยเที่ยวบิน  TG 671

  16.15                      - เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ            

                     

  กำหนดวันเดินทางปี 2556       

  ตุลาคม             03-07 / 04-08 / 11-15 / 12-16 / 18-22 / 25-29 

  อัตราค่าบริการ

  ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

  ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

  ผู้ใหญ่ราคาท่านละ

  39,900

  21,900

  สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

  5,900

  5,900

  พฤศจิกายน     01-05 / 07-11 / 08-12 / 15-19 / 22-26

  หมายเหตุ

  1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

  1. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว
  2. 3.              ใน กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่เมืองไทย และประเทศญี่ปุ่น ปฎิเสธไม่ให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช่จ่ายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

   

  อัตราค่าบริการนี้รวม

  1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
  2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
  4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
  5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
  6. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

   

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
  2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
  3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
  4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

  เงื่อนไขการชำระเงิน : กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วัน

   

  การยกเลิก :           กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

   

  หมายเหตุ :             1.  ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษัท ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน  ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากนี้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

                                  2.  ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และ โรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น

   

  บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยนชมความงามอันน่าทึ่งของ

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010