เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 •  ประกาศ !!! คนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจ้า สนใจไปเที่ยวเอง มีบริการรับจองห้องพักที่ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ 02-392-9220

  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  Hi...Sapporo 5D3N

  ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

  หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

  หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

  โอตารุ - ซัปโปโร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > ทัวร์เอเชีย > ญี่ปุ่น >

  รายละเอียด

  กำหนดวันเดินทาง 

  6 -10 February 2014

  วันพฤหัสบดี 06 กุมภาพันธ์ 2557                       กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

  2100              พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น x) ณ เคาน์เตอร์ xx (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข x)

                                  พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ xx

                          *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที *** 

  วันศุกร์ 07 กุมภาพันธ์ 2557                สนามบินชิโตเซ่ - Niseiko Ski Resort นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสึ 

                                                           ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – โนโบริเบ็ทสึ      

  0030              ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Asian Air เที่ยวบิน DEX 8990 

  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

  0845              ถึงสนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 ของญี่ปุ่น และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

   

   

   

   

  นำท่านเดินทางสู่ “เมืองนิเซโกะ” เมืองที่เส้นทางรถยนต์อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 800 เมตร ... เมืองนี้ทอดตัวไปตามแนวเขานิเซโกะเป็นเมืองในหุบเขาที่มีบรรยากาศของธรรมชาติอย่างแท้จริง ... เพื่อเดินทางสู่ “นิเซะโกะ สกี รีสอร์ท” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นลานสกีที่ดังที่สุดในแถบนิเซโกะเป็นลานสกีขนาด ใหญ่ ให้เล่นมากมายตั้งแต่มือใหม่จนถึงขั้นมืออาชีพ ...             ให้ท่านได้อิสระกับกิจกรรมต่างๆ มากมายบนลานสกี อาทิ กระดานเลื่อนหิมะ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย), สโนว์โมบิล สกี สโนว์บอร์ด (ไม่รวมค่า 

  เช่าชุดสกี อุปกรณ์สกี และครูฝึกผู้สอน) ... ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะละลานตา และซึมซับบรรยากาศความหนาวเย็นของฮอกไกโดแบบธรรมชาติตามอัธยาศัย

  เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

   

   

   

   

   

   

   

   

  หลังอาหารนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการขึ้น “กระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ(Mt. Usuzan) (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) ... ที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา และเป็นจุดศูนย์กลางที่ทำให้เกิดทะเลสาบโทย่า และพบว่าภูเขาไฟลูกนี้ จะมีการปะทุขึ้นมาเป็นระยะทุก 20-50 ปี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของพื้นที่แถบนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง ... จนกระทั่งเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ทำให้เกิด “ภูเขาไฟโชวะชินซัง(Mt. Showa shinzan) ... ปัจจุบันภูเขาลูกนี้หยุดเติบโตแล้วแต่ยังมีควันขาวปะทุออกมา ตามรอยแยกแตกของพื้นหินบนยอดเขาซึ่งมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุมได้ในฤดูหนาว ... อิสระให้ท่านได้ชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ในอีกรูปแบบหนึ่ง ... จากนั้นนำท่านเดินทางชมแหล่งอนุรักษ์ “หมีสีน้ำตาล” พันธุ์หมีที่หาได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ... ตื่นตากับความน่ารักของน้องหมีตัวเล็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 2 ขวบ จนถึงหมีตัวโตอายุ 12 ขวบ ... และประหลาดใจกับหมีแสนรู้ที่ทำท่าทางตลกๆ ให้ท่านชม เช่น ยก

  มือไหว้ขอ หรือ นอนยกขารอขอแอ๊ปเปิ้ล หรือกวักมือเรียกขอเพื่อแลกกับการได้กินแอปเปิ้ลหรือคุกกี้ ... อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ำตาล พร้อมบันทึกภาพความน่ารักตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบ “โอนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

  ที่พัก :   Noboribetsu Manseikaku Hotel หรือเทียบเท่า

  ^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น(Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

  วันเสาร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2557            โอตารุ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี โรงงานช็อกโกแล็ต -   

                                                           มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ซัปโปโร

   

   

   

   

  เช้า                รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)

  นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางน้ำที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญี่ปุ่น ... ถึงเมือง “โอตารุ” เมืองที่ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส ... นำท่านแวะชม “คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ... จากนั้นนำท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะได้ตื่นตากับเครื่องประดับและตกแต่งที่ทำมาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามยิ่งนัก ... หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทั้งชม

  การสาธิต” การผลิตเครื่องแก้วด้วยช่างผู้ชำนาญการ ... อิสระให้ท่านได้ “เลือกซื้อเลือกชม” สินค้าที่ผลิตจากเครื่องแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน  

  เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

   

   

  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด

  เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะสภาพภูมิ

  อากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทำให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยี่ยมกลม

  กล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายในโรงงานแห่งนี้

  มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม แบบจำลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน

  กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่าง จุใจ หรือหากท่าน

  อยากจะลองทำชอคโกแล็ตด้วยฝีมือตัวเองก็สามารถทำได้ ... จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งกันให้จุใจที่ “มิตซุย เอ้าท์เล็ท” แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ที่รวบรวมของแบรนด์เนมชั้นนำ ราคาพิเศษ ... ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า ชื่อดังมากมาย อาทิ Nike , Gaps , Adidas, MK, Elle, Prada, G2000  เป็นต้น และสินค้าดีราคาพิเศษ อื่นๆ อาทิเครื่องสำอาง, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า เป็นต้น

  ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)

  ที่พัก :  Keio Plaza Hotel Sapporo หรือเทียบเท่า

  วันอาทิตย์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2557                      ศาลเจ้าซัปโปโร - อดีตที่ว่าการรัฐบาล – หอนาฬิกา - โอโดริ ปาร์ค – ร่วมฉลองกับ

                                                     “เทศกาลหิมะ - ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ & ทานุกิโคจิ 

  เช้า                รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)

   

   

  นำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือเดิมชื่อ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปีดังเช่นภูมิภาคคันโต ... แต่ที่นี่ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป ... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ทำให้นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จักกันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม ... นำมาจากที่ทำการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้โดยใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรม และสำหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่สำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น ... แล้วนำท่านชมสัญลักษณ์ของเมือง คือ “หอนาฬิกาโบราณ เมืองซัปโปโร ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบัน ถือว่าเป็นสัญลักษณ์

   

   

  คู่เมืองนอกจากนี้ยังถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติล้ำค่าทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย

  เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโรเพื่อนำท่านเดินทางชม “สุดยอดแห่งเทศกาลหิมะ” เทศกาลฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดเทศกาลหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น จะจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยจะมีนักท่องเที่ยวกว่า 2 ล้านคน จากทั่วทุกมุมโลกมาชมการจัดแสดงงาน ... ซึ่งสถานที่จัดงานจะอยู่ณ บริเวณ “สวนโอโดริ ปาร์ค  ใจกลางเมืองซัปโปโรนอกเหนือจากที่โอโดริปาร์คแล้ว ยังมีสถานที่ใช้จัดแสดงอีก 2 แห่ง คือที่ “สึโดเมะ” และ “ซูซูกิโนะ” ซึ่งจะพาท่านไปชมสถานที่จัดแสดงงานอีกที่หนึ่งด้วยนั่นก็คือที่ “สึโดเมะ” ให้ท่านได้ชมการจัดแสดงงานกันได้อย่างเต็มอิ่ม ... ตื่นตาตื่นใจกับการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมจากหิมะ และปติมากรรมน้ำแข็งในรูปแบบต่างๆ มากมาย อาทิ “ปราสาทสมัยเอโดะของญี่ปุ่น” ธรรมเนียบรัฐบาลของอเมริกา “White House” หรือแม้แต่ตัวการ์ตูนต่างๆ จากหนังอะนิเมชั่นของญี่ปุ่น รวมทั้งผลงานที่เข้าร่วมการประกวดในแต่ละปีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ อลังการ สวยงาม ตระการตาด้วยการประดับประดาดวงไฟนับหมื่นดวงในยามค่ำคืน ... ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายภาพคู่กับผลงานต่างๆที่รวมสุดยอดนักแกะสลักระดับโลก เพื่อเป็นที่ระลึกในครั้งหนึ่งของประสบการณ์  เพื่อเป็นที่ระลึกในครั้งหนึ่งของประสบการณ์  ... สมควรแก่เวลานำท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินในร่มอันเก่าแก่ กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร ทานุกิ โคจิ ที่มีความยาวกว่า 900 เมตร ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านที่ให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าต่างๆอย่างจุใจอาทิ เช่น ร้านสินค้า 98 เยนร้านรองเท้าและกระเป๋าราคาถูกที่มีให้เลือกหลากหลายแบบที่เริ่มต้นราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเครื่องสำอางร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสนัข ร้านขายผลไม้พื้นเมือง ร้านเกมส์ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ ... และนำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ที่สุดในแถบฮอกไกโด ซึซึกิโนะ” ที่มีร้านค้า มากกว่า 4,500 ร้านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซื้อของมากมาย

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)

  บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ  สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด ปู 3 อย่าง ทั้ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม หอมแมลงพู่ตัวโต กุ้งทะเล ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติสดใหม่จากทะเล ซาชิมิปลาสดๆ ซูชิหน้าต่าง เช่น หน้าปลาไหลย่าง หน้าไข่ปลา หน้าหอยเชลล์ หน้ากุ้ง ฯลฯ

  ที่พัก :  Keio Plaza Hotel Sapporo หรือเทียบเท่า 

  วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557             ตลาดเช้า สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินดอนเมือง

  เช้า                  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (9) 

  (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)

  นำท่านเดินทางสู่ “ตลาดเช้า” นำท่านชมและเลือกซื้ออาหารทะเลต่างๆนานา อาทิเช่น ปลาแซลม่อน ปูยักษ์ทะเล หอยเชลล์ สัตว์น้ำเค็มสดๆจากทะเลชนิดต่างๆ เป็นต้น ... ตลาดแห่งนี้เป็นที่ตั้งทั้งร้านปลาสด ผักสดและผลไม้สด มากมายกว่า 70 ร้านค้าที่เอาสินค้าวางขายอย่างน่าชม

  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่

  1300              เดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยเที่ยวบิน DEX 8991 

  2000              ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

  หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น

         
     

  *** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน ***

   
   
     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (Sapporo-Sapporo 5day / 3night)

  By Asian Air (DEX)

  6 -10 February 2014

  อัตราค่าบริการ

  ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 

  51,900.- บาท 

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียงเสริม)             ท่านละ

  51,900.- บาท 

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 

  46,900.- บาท

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 

  38,900.- บาท

  พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                        ท่านละ 

  6,000.- บาท

   

  อัตราค่าบริการนี้รวม 

  1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
  2. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
  3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
  4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
  5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท

  (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
  2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
  4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
  5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

   

  เงื่อนไขการชำระเงิน        ü สำหรับการจอง กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000.- บาท  

  ü ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

  การยกเลิก :       กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

                          กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

                          กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

  หมายเหตุ :        รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตรา 

  แลกเปลี่ยนโดยทาง บริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ

  เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010