เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 •  ประกาศ !!! คนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจ้า สนใจไปเที่ยวเอง มีบริการรับจองห้องพักที่ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ 02-392-9220

  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  Hi...Sapporo 5D3N

  ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

  หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

  หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

  โอตารุ - ซัปโปโร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > ทัวร์เอเชีย > ญี่ปุ่น >

  รายละเอียด

  กำหนดการเดินทาง         12 – 17 กุมภาพันธ์ 2557 

  วันแรกของการเดินทาง            กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิฯ

  19.00 น.      พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

  23.45 น.     ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG670 

   

   

  วันที่สองของการเดินทาง         กรุงเทพฯ–ซัปโปโร–อาซาฮิคาว่า–หมู่บ้านราเม็ง–คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน                                    โซอุนเคียว

  08.30 น.+1(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า 2 ชม.)        ถึงสนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร แห่งเกาะฮอกไกโด เกาะเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย

  จากนั้นนำท่านไปยัง หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า ที่แห่งนี้จะประกอบด้วยร้านราเมนที่มีชื่อเสียง 8 ร้านที่ต่างแข่งขันกันทำราเมนของตนเองให้อร่อยที่สุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมนอะซะฮิคะวะเพื่อให้เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก อะซะฮิคะวะราเมนนั้น มีประวัติมายาวนาน นับย้อนหลังไปตั้งแต่ต้นสมัยโชวะ ซึ่งในขณะนั้นฮอกไกโดราเมนได้กำเนิดขึ้นในเมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ราเมนที่เป็นต้นแบบเฉพาะของอาซาฮิคาว่า ก็ได้กำเนิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น การทำให้น้ำซุปร้อนอยู่ได้นานโดยเคลือบผิวหน้าด้วยน้ำมันหมู น้ำซุปรสซีอิ้วที่เคี่ยวด้วยกระดูกหมู และน้ำสต๊อคซีฟู๊ด เช่น นิโบะชิ(ปลาซาร์ดีนแห้ง) และเส้นบะหมี่ที่มีส่วนผสมของน้ำน้อยกว่า และด้วยเหตุนี้หมู่บ้านราเมนอะอาซาฮิคาว่าก็ได้เปิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี 1996 เนื่องด้วยผู้คนเริ่มกล่าวขวัญถึงอาซาฮิคาว่าราเมน และเพื่อเผยแพร่อาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของอาซาฮิคาว่า นี้ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในบริเวณหมู่บ้านอาซาฮิคาว่า ราเมนยังมีศูนย์การค้าสำหรับช้อปปิ้งหลังจากอิ่มอร่อยกับราเมนแล้ว นอกจากนี้ที่นี่ยังมีศาลเจ้า Ramen Village Shrine หรือ Menmusubi ในภาษาญี่ปุ่น เป็นที่ที่คู่สมรสสามารถมาขอพรเพื่อให้ชีวิตคู่ร้อนแรงเหมือนน้ำซุปและยืนยาวเหมือนเส้นบะหมี่จากเทพเจ้า 2 องค์ องค์แรกคือ Menkoiten ที่จะให้พรให้คู่รักครองรักกันนาน ๆ และ Menmadaio จะช่วยให้คู่รักซื่อสัตย์ต่อกัน และรักกันมากยิ่งขึ้น  

  เที่ยง             *** รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมง (Cash back ท่านละ 1,000 YEN)

   ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อรับประมานเมนูราเมงตามใจชอบ***         

  นำท่านเดินทางไปสัมผัสกับความงดงามและยิ่งใหญ่ตระการตาของ คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน ซึ่ง       เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลป์จากหิมะได้อย่างสวยงาม ท่านจะได้ชื่นชมกับผลงานปั้นการแกะสลัก           และการตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดารของบรรดาเหล่าศิลปินทั้งหลาย

  นำท่านเดินทางสู่ โซอุนเคียว หมู่บ้านเล็กๆ ในตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติไดเซทสึซังเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการเดินเล่น ไต่เขา และทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ

  ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมแบบบุฟเฟ่ต์

                       นำท่านเข้าสู่ที่พัก  SOUNKYO KANKO HOTEL (หรือเทียบเท่า)  

  (ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่นอย่างแท้จริง โซอุนเคียวเป็นเมืองที่มี  ชื่อเสียงด้านการอาบน้ำแร่ หรือ ออนเซ็นเป็นอย่างมาก แม้กระทั่งชาวญี่ปุ่นเองยังต้องมาพิสูจน์การอาบน้ำแร่ที่นี่ เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมาตลอดทั้งวัน    

   

  วันที่สามของการเดินทาง         โซอุนเคียว – น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ – ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลต 

                                        ช้อปปิ้งย่านชูชูกิโนะ

  เช้า               รับประทานอาหารเช้า    ห้องอาหารของโรงแรม 

  นำทุกท่านชมความสวยงามของ น้ำตกกิงกะ หรือน้ำตกแม่น้ำสีเงิน ที่จะไหลไขว้ไปมาคล้ายเส้นไหมสีเงิน และ น้ำตกริวเซย์ หรือน้ำตกดาว ตก ที่ไหลออกมาจากซอกหน้าผา ทำให้ดูคล้ายดาวตกจากท้องฟ้า ด้วยเหตุนี้ทำให้ที่แห่งนี้กลายเป็นที่พักผ่อนที่มีชื่อเสียงของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย

  แล้วนำท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางความเจริญของเมืองซัปโปโร เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 1,890,000 คน

  เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน  ภัตตาคาร 

  นำท่านชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเกาะฮอกไกโด และท่านสามารถเลือกซื้อช็อคโกแลตที่มีชื่อเป็นของที่ระลึก ได้เวลาอันสมควร

  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านชูชูกิโนะ(SUSUKINO) เป็นย่านที่รวบรวมช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า ร้านกินดื่ม ร้านอาหาร ร้านขายอุปกรณ์อีเลคทรอนิค และอื่นๆ อีกมากมาย 

  ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูสุดแสนพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ขาปูแบบไม่อั้น” )

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  NEW OTANI INN SAPPORO HOTEL (หรือเทียบเท่า)             

  วันที่สี่ของการเดินทาง             ซัปโปโร  โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เบียร์ 

                                        ซัปโปโร – หอนาฬิกาโบราณ - ตึกรัฐบาลเก่า

  เช้า               รับประทานอาหารเช้า    ห้องอาหารของโรงแรม 

                     นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เยี่ยมชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม นำท่านชม  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี  (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทำให้ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม

  เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน  ภัตตาคาร  

  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร เกาะฮอกไกโดเป็นแหล่งกำเนิดของเบียร์ในประเทศญี่ปุ่น เบียร์ซัปโปโรเป็นเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นและยังคงเป็นเบียร์ที่ได้รับความนิยมมากอีกด้วย มีการกลั่นเบียร์เกิดขึ้นครั้งแรกที่ซัปโปโรตั้งแต่ปี1877 อีกทั้งเบียร์ซัปโปโรยังกลั่นและส่งออกไปจำหน่ายแก่ต่างประเทศด้วย เบียร์ซัปโปโรเป็นเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาเบียร์ชั้นนำทั้งสี่ของเบียร์ญี่ปุ่น และญี่ปุ่นได้สร้างพิพิธภัณฑ์เบียร์ชึ้นครั้งแรกในปี1987 ในสมัยเมจิ ตึกของโรงงานสร้างด้วยอิฐสีแดง พิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งนี้ได้เปิดให้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของขั้นตอนการทำเบียร์เพื่อจะออกมาเป็นสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายได้อย่างไร รสชาติของเบียร์นั้นแม้ผิดเล็กน้อยแต่อาจทำให้รสชาติของเบียร์ผิดแปลกไปได้ ถัดไปจากพิพิธภัณฑ์เบียร์การ์เด้นซัปโปโรนี้จะมีฮอลล์เบียร์ที่มีพื้นที่กว้างขวางอยู่สามฮอล์ลมให้เลือกชมและชิมเบียร์

                     แล้วนำท่านชม หอนาฬิกาโบราณ อายุกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที่ยงตรงแม่นยำ ในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับศิลปกรรมคลาสสิคอย่างใกล้ชิด ภายในอาคารยังคงรักษาสภาพไว้อย่างดีเยี่ยม นำท่านชม อาคารที่ว่าการรัฐบาลเก่า ซึ่งได้รับฉายาว่า วิหารอิฐแดง อายุร้อยกว่าปี ในสมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งเดียวที่สูง และมีความโอ่อ่าหรูหราที่สุด ปัจจุบันเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าแต่ยังคงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา

  ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ สไตล์บาร์บีคิว ณ โรงเบียร์ (บริการท่านด้วยเมนูเนื้อย่างเจงกีสข่านแบบบุฟเฟ่ต์)

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  NEW OTANI INN SAPPORO HOTEL (หรือเทียบเท่า) 

   

   

  วันที่ห้าของการเดินทาง           ซัปโปโร – โนโบริเบ็ตสึ - หมู่บ้านไอนุ – จิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาไฟโชวะชินซัง – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล - ทะเลสาบโทยะ

   

  เช้า               รับประทานอาหารเช้า    ห้องอาหารของโรงแรม 

  นำท่านเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านไอนุหรือโกตัน ซึ่งถือว่าเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมของชนชาติญี่ปุ่น เป็นชนเผ่าพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด ชมบ้านแบบพื้นเมืองและการดำรงชีวิตตามแบบบรรพบุรุษโบราณกาล ชมโรงเก็บสะสมและรวบรวมเครื่องมือ เครื่องใช้ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เรือแคนนู ตลอดจนฉมวก พร้อมชมการแสดงการร้องรำในแบบไอนุ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โนโบริเบ็ตสึ (Noribetsu)  เป็นรีสอร์ทสถานตากอากาศที่มีบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของของเกาะฮอกไกโด ใกล้ๆกันนั้นมีแหล่งกำเนิดของบ่อน้ำพุร้อน คือ จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก (Jigokudani – Hell Valley) นำท่านชม หุบผานรก ที่มีไอน้ำและไอกำมะถันพวยพุ่งออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟ

  เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน  ภัตตาคาร (Japanese Set) 

  จากนั้นนำทุกท่าน นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาไฟโชวะชินซัง ภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่ล่าสุดเมื่อปี ค.ศ. 1943 หรือประมาณ 60 กว่าปีเท่านั้น ถือเป็นภูเขาไฟที่มีอายุน้อยที่สุดนับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ ในขณะที่เกิดการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันยาวนานกว่า 2 ปีเลยทีเดียวและปัจจุบันภูเขาไฟแห่งนี้ได้อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลในฐานะที่เป็น อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ ให้ทุกท่านอิสระเดินชมทิวทัศน์อันสวยงามโดยรอบ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย นอกจากนี้บริเวณเชิงเขายังเป็นที่ “อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาลโชวะชินซัง” นับ100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ซึ่งเป็นหมีพันธุ์ที่หาได้ยากในปัจจุบัน จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น แล้วนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ หรือ โทยะโกะ ภายในอุทยานแห่งชาติชิโกะทสึโทยะ บริเวณทะเลสาบจะมีน้ำพุร้อนกลางแจ้ง และร้านขายของฝากตลอดสองข้างทาง จึงทำให้บริเวณนี้เป็นสถานที่พักผ่อนที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของฮอกไกโด

  ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมแบบบุฟเฟ่ต์

                       นำท่านเข้าสู่ที่พัก  TOYAKO MANSEIKAKU HOTEL (หรือเทียบเท่า)

                     *** เชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ อ็องเซ็น ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ ***

   

  วันที่หกของการเดินทาง           ทะเลสาบโทยะ – ซัปโปโร –  สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

  เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่

  10.45 น.       ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 671

  16.15 น.       ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

   

  หมายเหตุ        รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010