เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 •  ประกาศ !!! คนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจ้า สนใจไปเที่ยวเอง มีบริการรับจองห้องพักที่ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ 02-392-9220

  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  Hi...Sapporo 5D3N

  ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

  หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

  หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

  โอตารุ - ซัปโปโร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > ทัวร์เอเชีย > ญี่ปุ่น >

  รายละเอียด

  กำหนดการเดินทาง           31 มกราคม -05 กุมภาพันธ์ 2557 

                                        01 – 06 กุมภาพันธ์ 2557 

                                        14 – 19 กุมภาพันธ์ 2557 

                                        26 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2557

  วันแรก             กรุงเทพฯ – นาริตะ

  19.00 น.      พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย                               เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

  22.10 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG640  

                                

  วันที่สอง          นาริตะ – โตเกียว – อาซากุซะ - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

                          (อิสระช้อปปิ้ง “ชินจุกุ” หรือ อิสระเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี เที่ยวได้เต็มที่ สนุกได้ทั้งวัน ชมการแสดงพลุ และ ขบวน อิเลคทริค พาเหรด อันสวยงาม)

  06.20 น.+1              ถึงท่าอากาศยานนาริตะ จังหวัดชิบะ  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า 2 ชม.)

                          นำท่านชม วัดอาซากุซ่า ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว สร้างเสร็จในปี พ.ศ.1171 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา) อันมีเรื่องเล่าว่าชาวประมงได้ทอดแหติดขึ้นมา ตั้งแต่นั้นมาวัดนี้ก็กลายเป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญ กระทั่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นวัดที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย วัดนี้ใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสำคัญมาแต่สมัยโบราณ อาทิเช่น  เทศกาลชันจะ เทศกาลโฮซึกิ อิชิ และฮะโกะอิตะ อิชิ ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่มีความสูง 5.5 เซนติเมตร ท่านจะเห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัดแห่งนี้รวมถึงถนนนาคามิเสะ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของวัดมีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องลาง ของเล่น ของใช้ในประเพณี เสื้อผ้า และขนมโบราณ ซึ่งบางอย่างตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานับร้อยปี

                    หลังจากนั้นนำท่านเดิน เข้าสู่ที่พัก  SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า

                          (วางกระเป๋าไว้ที่ Lobby) Check in หลังเวลา 15.00 น.

                     ** เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ** 

  เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า

  แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO  และอื่นๆอีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย ณ ย่านดังของโตเกียว ไม่ว่าจะเป็นชินจูกุ ชิบุยะ ฮาราจูกุ กินซ่า อิเคบุคุโระ อากิฮาบาระ หรือ อิสระเที่ยว “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” ดินแดนแห่งความฝันและความสนุกที่ซึ่งกำแพงแห่งอายุ  ไม่จำเป็นสำหรับผู้มาเยือน ใช้ทุนในการสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ท่านจะได้สัมผัสกับ มิกกี้เมาส์ โดนัลดั๊กส์ และเหล่าผองเพื่อนๆจากวอลท์ดิสนีย์มากมาย อีกทั้งเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์และความตื่นเต้นให้ทุกท่านหรือจะเป็น“โตเกียวดิสนีย์ซี” เป็นสวนสนุก Theme Parkที่แสดงความอลังการเต็มไปด้วยเสน่ห์ตำนานและจินตนาการของการผจญภัยทางทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับสวนน้ำในรูปแบบต่างๆของเครื่องเล่น

  ***     รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอิสระตามอัธยาศัย (เพื่อไม่รบกวนเวลาของท่าน)

  ** สำหรับท่านที่ต้องการจะเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี ราคาท่านละ  6,200 เยน (ไม่รวมค่าพาหนะ) **

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  วันที่สาม          โตเกียว – ชิมสตรอเบอรี่สดผลโต - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  

                         หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เลท 

  เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

                     นำท่านสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ ที่ตั้งอยู่ใจกลางธรรมชาติซึ่งได้บรรยากาศของการชิมสตรอเบอร์รี่รสชาติ แท้ๆของญี่ปุ่นมีขนาดผลใหญ่สีแดงสดรสหวานอร่อย ท่านสามารถเด็ดผลสตรอเบอร์รี่ทานได้ อย่างจุใจชอบแบบไม่อั้นที่แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสวนที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะปลอดสารเคมีและ แมลงต่างๆ (หรือผลไม้ตามฤดูกาล) แล้วนำท่านสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 

  เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  บ่าย                 นำท่าน ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาล่องเรือ ประมาณ 40 นาที) ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางภูเขารายล้อมตัดกับพื้นน้ำในทะเลสาบ ระหว่างที่เรือแล่นสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม  นำท่านขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ และเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดำ 1 ฟองสามารถทำให้อายุของท่านยืนขึ้นอีกประมาณ 7 ปี   

                          นำท่านเดินทางสู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้ง โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าเลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้าIntimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginoriเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  FUJI TOMINOKO HOTEL  หรือเทียบเท่า

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม (พิเศษ...ทานขาปูยักษ์แบบไม่อั้น)

              ***     พิเศษสุดๆ ในค่ำคืนนี้ท่านจะได้สวมใส่ชุดประจำชาติ “ยูกาตะ” และท่านจะประทับใจไปกับการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่น “อ็องเซ็น” ที่อยู่ใจกลางธรรมชาติอย่างแท้จริง

   

  วันที่สี่              ลานสกี ฟูจิเทน – โอชิโนะ ฮัคไค - นั่งรถไฟหัวกระสุน – นาโกย่า - ช้อปปิ้ง   

  เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

                     นำท่าน สัมผัสหิมะ ที่ ลานสกีฟูจิเทน บริเวณเชิงเขาฟูจิ  * พิเศษ * ฟรี สโนว์ สเลด หรือกระบะเลื่อนหิมะ (ฟรี 2 ท่าน/1 อัน) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกันทั้งครอบครัว หรือท่านจะเลือกพักผ่อนอิริยาบถกับการนั่งจิบกาแฟ ชมบรรยากาศลานสกี เลือกซื้อของที่ระลึกหลากหลาย พร้อมเก็บภาพแห่งความประทับใจกับมุมสวยๆ ที่มีลานหิมะสีขาวเป็นฉากหลัง พร้อมชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจีพร้อมดื่มด่ำบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ตามอัธยาศัย

                     *ท่านที่อยากทดลองเล่นสกีแบบระดับโปรก็มีให้เช่าอุปกรณ์การเล่น (แต่ราคาทัวร์นี้จะไม่ได้รวมค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เล่นสกี)

  นำท่านเดินทางสู่ โอชิโนะฮักไค สระน้ำที่เกิดจากฝีมือธรรมชาติ มีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี เกิดจากการละลายของน้ำบนภูเขาฟูจิและได้สะสมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานกว่า 1,000 ปี และน้ำเหล่านี้เองก็ได้ผุดขึ้นมาเป็นบริเวณเดียวกันถึง 8 บ่อ เมื่อมองที่ผิวน้ำจะเห็นน้ำที่ใสสวยงามชวนค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่เบื้องล่างยิ่งนักแล้ว

  เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  บ่าย                 นำท่านสัมผัสกับเทคโนโลยีอันทันสมัยของญี่ปุ่นด้วยการนั่ง รถไฟหัวกระสุน“ชินคันเซ็น”(1 สถานี) ที่มีความเร็ว 240 กม./ชม. สู่ เมืองนาโกย่า ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับชีวิตประจำวันของชาวญี่ปุ่นอย่างแท้จริง  หลังจากนั้นเชิญท่านอิสระช้อปปิ้งที่นาโกย่า

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

                                      นำท่านเข้าสู่ที่พัก  WASTIN NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

   

  วันที่ห้า                        นาโกย่า – โอซาก้า - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ          

  เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  นำท่านเดินทางสู่  ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สวนสนุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแถบคันไซ ซึ่งลงทุนอย่างมหาศาลและมีพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร สถานที่ที่ได้จำลองฉากภาพยนตร์เรื่องดังของฮอลลีวู้ด ไว้มากมาย  เริ่มต้นที่  เซซามี สตรีท 4D มูฟวี่ เมจิก ซึ่งเป็นฉากที่พาดำลึกลงไปในทะเลและทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าในแบบสามมิติและสนุกกับเหล่าETที่จะพาท่านไปนอกอวกาศอย่างสนุกสนาน และมันส์สุดๆ เมื่อสัมผัสเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด คือ สไปเดอร์แมน ให้ท่านได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกและประทับใจมากที่สุดและระทึกใจกับฉากเพลิงไหม้จากเรื่องแบค ดร๊าฟท์   

  บ่าย                 เชิญท่านสนุกสนานเพลิดเพลินต่อภายใน ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ท่านจะได้ตื่นเต้นกับการตามล่า ของฉลามยักษ์จากเรื่อง จอร์ส ซึ่งใช้ทุนสร้างกว่า 1,500 ล้านเยน  หรือเข้าไปสัมผัสโลกของป่าที่น่าตื่นเต้นได้จากภาพยนตร์ จูราสสิค พาร์ค พร้อมร่วมค้นพบโลกที่ไดโนเสาร์ยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่นั่งเรือเพื่อเข้าไปผจญภัยกับดินแดนของเหล่าไดโนเสาร์ นอกจากนั้นยังมีเครื่องเล่นอีกมากมาย รวมทั้งโชว์ เมลส์ ไดฟ์ อินเดอะ โฟว์ โชว์ หรือโชว์ระทึกกับเหล่าสตั๊นแมน

                          หลังจากนั้นเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย ท่านจะสนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าได้อย่างจุใจทั้งวัน อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง กล้องดิจิตอล นาฬิกาแบรนด์เนม และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆใน ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า  ซึ่งญีปุ่นมีสินค้าที่น่ารักมากมาย และสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก

                ***  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย (ไม่รบกวนเวลาของท่าน)

  21.30 น.      จนได้เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคันไซ 

   

  วันที่หกของการเดินทาง         โอซาก้า – กรุงเทพฯ

  00.30 น.        เดินทางกลับสู่  กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 673

  04.20 น.        ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

   

  ***********************

  อัตราค่าบริการ 

  BIG... Pro JAPAN TOP-HitZ 6 Days/ 3 Nights

  (Tokyo - Osaka)

   

  กำหนดการเดินทาง           31 มกราคม -05 กุมภาพันธ์ 2557 

                                        01 – 06 กุมภาพันธ์ 2557 

                                        14 – 19 กุมภาพันธ์ 2557 

                                        26 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2557

  ราคาต่อท่าน

  รวมตั๋วเครื่องบิน

   

  31 ม.ค. -05 ก.พ. 57 

  1-6 ก.พ.57 

  14-19 ก.พ.57 

   

  รวมตั๋วเครื่องบิน

  26 ก.พ.-03 มี.ค. 57

  ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

   

  ผู้ใหญ่ พักห้องคู่

  47,900  บาท

  48,900  บาท

  28,900  บาท

   

  เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่

  44,900  บาท 

  45,900  บาท 

  28,900  บาท

   

  เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่  

  (มีเตียงเสริม) 

  44,900  บาท 

  45,900  บาท 

  28,900  บาท

   

  เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่  

  (ไม่มีเตียงเสริม) 

  41,900  บาท 

  42,900  บาท 

  25,900  บาท

   

   

  พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

  8,500  บาท

               

  ***       อัตรานี้รวม: ภาษีน้ำมันของสายการบิน ณ วันที่  29 พ.ย.56**

  ***       ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม

  ***       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 25 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง

   

  อัตรานี้รวม 

  * ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ     * ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ

  * ค่าอาหารตามรายการ                    * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

  * ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    * ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง

  * ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

  * ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

  * แจกกระเป๋าล้อลากท่านละ 1 ใบ

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010