เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 •  ประกาศ !!! คนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจ้า สนใจไปเที่ยวเอง มีบริการรับจองห้องพักที่ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ 02-392-9220

  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  Hi...Sapporo 5D3N

  ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

  หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

  หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

  โอตารุ - ซัปโปโร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > ทัวร์เอเชีย > ญี่ปุ่น >

  รายละเอียด

  กำหนดการเดินทางวันที่       12 - 17 กุมภาพันธ์ 2557 
  วันที่หนึ่งของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่19.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG670
  วันที่สองของการเดินทาง             ฮอกไกโด – ชิโตเซะ – คุชิโร่ – หมู่บ้านนกกระเรียน –  ทะเลสาบอะคัง – หมู่บ้านไอนุโกตัน - Lake Akan Hyojou Fastival - เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง08.30 น.+1(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า 2 ชม.) เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและเช็คสัมภาระทุกท่านแล้ว นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองคุชิโระ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) เป็นเมืองที่อยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้ของฮอกไกโดและเป็นเมืองชายฝั่งทะเลที่มีคนมาอาศัยอยู่มากที่สุดมีอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเป็นแหล่งที่นกกระเรียนอาศัยอยู่มากในแต่ละปี ซึ่งเป็นที่อยู่ของเหล่านกกระเรียนมงกุฎแดง สายพันธุ์ที่หาชมได้ยาก และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงยังมีทะเลสาบอะคัง (Akari) อันเลื่องชื่อ อันเป็นที่ตั้งของทะเลสาบที่ได้ชื่อว่ามีน้ำใสที่สุดในโลก กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังจากนั้นระหว่างเดินทางสู่เมืองคุชิโระนำท่านแวะ นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนกกระเรียน อันเลื่องชื่อ หนึ่งในแหล่งเพาะเลี้ยง และสงวนพันธุ์นกกระเรียนที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้ชมนกกระเรียนสีขาวงามสง่าท่ามกลางหิมะขาวโพลนอย่างที่เคยเห็นในสารคดีชั้นนา หรือโปสการ์ดต่าง ๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอะคัง ทะเลสาบอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในด้านความงดงามของภูมิทัศน์ และสาหร่ายมาริโม่ที่หาได้ยาก สาหร่ายชนิดนี้จะมีสีเขียวเข้มซึ่งตามธรรมชาติจะฟอร์มตัวเองเป็นลูกกลมๆ ท่านสามารถเห็นได้ชัดเจนจากผิวน้ำ เนื่องจากน้ำในทะเลสาบแห่งนี้มีความใสมาก ** สาหร่ายชนิดนี้จะมีสีเขียวเข้ม จะฟอร์มตัวเองเป็นลูกกลมๆ ซึ่งจะโตช้ามาก 1ปี จะยาวขึ้นไม่เกิน 5 มิลลิเมตร และพบไม่กี่แห่งในโลก (มาริ แปลว่า บอล, โม แปลว่าสาหร่าย ในภาษาญี่ปุ่น)**นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านหมู่บ้านไอนุ ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น (AINU KOTAN VILLAGE) ซึ่งถือว่าเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมของชนชาติญี่ปุ่น เป็นชนเผ่าพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด ชมร้านค้าพื้นเมืองที่เป็นการดำรงชีวิตของชาวไอนุ ให้ท่านได้เก็บภาพกับชาวไอนุโบราณ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวไอนุ จากนั้นนำท่านชม เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ( Lake Akan Hyojou Festival on 01 Feb-16 Mar’14)  ชมเทศกาลหิมะยามค่ำคืน ที่จัดขึ้น ณ ทะเลสาบอะคัง  พร้อมชมการจุดดอกไม้ไฟยามค่ำคืน  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักนำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW AKAN HOTEL หรือเทียบเท่าค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม*** เชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ ***
  วันที่สามของการเดินทาง ทะลสาบมาชู-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง“ออโรร่า”-อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึ ซัง น้ำตกริวเซย์และกิงกะ –  Sounkyo Hyubaku festival เทศกาล แกะสลักน้ำแข็งโซอุนเคียวเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเดินทางชมวิวที่สวยที่สุดในบริเวณ ทะเลสาบมาชู 1 ใน 3 ทะเลสาบแห่งอุทยานแห่งชาติอาคัง ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะฮอกไกโด เป็นทะเลสาบที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟตั้งแต่ 7,000 กว่าปีมาแล้ว มีพื้นที่มากถึง 1,966 ตารางกิโลเมตร และมีความลึก 212 เมตร ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่มีน้ำใสที่สุดในโลก ท่านจะได้เต็มอิ่มกับการชมความงดงามของทะเลสาบน้ำสีฟ้าใสราวกับกระจก ซึ่งถูกโอบกอดด้วยผืนฟ้า และขุนเขา ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบ เปิดโอกาสให้ท่านได้สัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติอย่างแท้จริงจากนั้นพาท่าน ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ออโรร่า ออกจากท่านเรือมุ่งหน้าไปสูทะเลโอค็อตสก์ ที่ติดกับเขตน่านน้ำของประเทศรัสเซีย ซึ่งภายใน ห้องผู้โดยสารจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ชั้นคือที่นั่งผู้โดยสาร ค๊อฟฟี่ช๊อป ขณะที่ท่านเพลินเพลินกับบรรยากาศอยู่นั้นท่านก็จะได้ยินเสียงดัง ที่เกิดจากการตัดน้ำแข็งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับท่าน ท่านได้เห็นทะเลเต็มไปด้วยแผ่นน้ำแข็งซึ่งลอยมาจากไซบีเรียล้อมรอบทุกด้าน นอกจากนี้ท่านยังจะได้เห็นนกอินทรีย์และแมวน้ำแสนน่ารัก ตลอดช่วงการล่องเรือตัดน้ำแข็งด้วย เป็นประสบการณ์ที่ทุกคนจะสามารถสัมผัสได้  (ใช้เวลาล่องเรือ 1 ช.ม.)กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นเป็นแหล่งที่มีความอุดม สมบูรณ์ทางธรรมชาติ ไมว่าจะเป็นต้นไม้ น้ำตก ภูเขา ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 2,309 ตารางกิโลเมตร และทางตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติไดเซทสึซัง   นำท่านชมความงามของ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซอิ ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติไดเซทซึซัง โดยน้ำตกกิงกะที่มีขนาดความสูง 120 เมตร ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่าน้ำตกแม่น้ำสีเงิน เพราะน้ำที่ไหลลงมาจากหน้าผานั้นมีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆ ไขว้กันไปมาดูคล้ายกับเส้นด้ายสีเงิน ส่วนไม่ไกลกันนักก็มีอีกหนึ่งน้ำตก คือน้ำริวเซอิที่มีขนาดความสูง 90 เมตร หรือมีอีกชื่อว่าน้ำตกดาวตก เนื่องจากน้ำตกที่ไหลออกมาจากชะง่อนผานั้นเมื่อต้องกับแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ายกับดวงดาวที่กำลังตกมาจากฟากฟ้า นอกจากนี้น้ำตกทั้งสองยังได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกคู่สามีภรรยาอีกด้วยต่อจากนั้นนนำท่านเข้าชม เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งโซอุนเคียว Sounkyo Hyobaku Fastival (On 18 Jan-30 Mar’14) เมืองคามิกาว่า จัดขึ้นราวปลายเดือนมกราคมถึงปลายเดือนมีนาคม บริเวณแม่น้ำอิชิคาริซึ่งกลายเป็นน้ำแข็งกลางหุบเขาโซอุนเคียว Sounkyo Onsen Town มีผลงานแกะสลักน้ำแข็งประดับไฟสีสันสวยงาม   ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักนำท่านเข้าสู่ที่พัก SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่าค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม*** เชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ ***
  วันที่สี่ของการเดินทาง สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – ซัปโปโรเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำทุกท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) คืออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่นับว่ามีชื่อเสียงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของเมืองอะซะฮิกะวะ เป็นสวนสัตว์ที่ไม่ ธรรมดาและแตกต่างจากสวนสัตว์ทั่วๆไป ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ จนกลายเป็นสวนสัตว์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และมีผู้เข้าชมถึงปีละกว่า 3 ล้านคน สวนสัตว์อาซาฮิยามะแห่งนี้ สัตว์ต่าง ๆ ไม่ได้ถูกกักขังอยู่ในกรงในแบบที่เคยเห็นในสวนสัตว์ทั่ว ๆ ไป แต่ที่นี่คุณจะได้เห็นความคิดสร้างสรรค์อันยอดเยี่ยมในการออกแบบที่อยู่ของสัตว์ ด้วยแนวความคิดที่ว่า สัตว์ต่าง ๆ ควรจะได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็น ไปตามธรรมชาติของสัตว์นั้น ๆ เพื่อให้พวกเขามีความสุข และสามารถแสดงอุปนิสัยหรือพฤติกรรมตามธรรมชาติของตัวเองได้อย่างเต็มที่   ต่อจากนนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านราเมน ชื่อดังในเมืองอาซาฮิคาว่า ซึ่งเมืองนี้ขึ้นชื่อว่า ราเมนมีรสชาติอร่อยติดอันดับ 1 ใน 3 ของเกาะฮอกไกโด อิสระทุกท่านเลือกรับประทานราเมนตามอัธยาศัย กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนูราเมน(Cash Back) ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางความเจริญของ เมืองซัปโปโร เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 1,890,000 คน ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารนำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW OTANI INN SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
  วันที่ห้าของการเดินทาง ซัปโปโร – โอตารุ – โรงงานเป่าแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –                                              โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ตึกรัฐบาลเก่า – สวนสาธารณะโอโดริ –                                              ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำทุกท่านเดินทางสู่โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ (kitaichi glass factory) โรงเป่าแก้วคิตาอิชิตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือโคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยวด้วย ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแก้วอันสวยงามและราคาย่อมเยาว์ ต่อด้วยนำท่านชม  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี  (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทำให้ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยมกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเกาะฮอกไกโด และท่านสามารถเลือกซื้อช็อคโกแลตที่มีชื่อเป็นของที่ระลึกได้ นำท่านชม อาคารที่ว่าการรัฐบาลเก่า ซึ่งได้รับฉายาว่า “วิหารอิฐแดง” อายุร้อยกว่าปี ในสมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งเดียวที่สูง และมีความโอ่อ่าหรูหราที่สุด ปัจจุบันเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าแต่ยังคงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา นำท่านเข้าสู่บรรยากาศของ สวนสาธารณะโอโดริ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองซับโปโร  ฤดูร้อน ใช้เป็นที่จัดงานแสดงดอกไม้นานาชนิด  ฤดูหนาว ใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลหิมะอันยิ่งใหญ่  สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park ) มีประวัติการก่อตั้งย้อนหลังไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อทางเมืองซับโปโรต้องการสร้างจุดศูนย์กลางที่สามารถเห็นได้เด่นชัดในการแบ่งเมืองทางตอนเหนือและทางตอนใต้ออกจากกันในยุคนั้นอาคารที่ล้อมรอบสวนสาธารณะโอโดริ นั้นเป็นเพียงแค่อาคารไม้ซึ่งในปัจจุบันยังคงเหลืออาคารเหล่านั้นให้เห็นอยู่บ้างซึ่งจะมีความสวยงามและดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่น้อยส่วนหอโทรทัศน์ก็ตั้งอยู่บนจุดตะวันตกสุดของสวนสาธารณะโอโดริหอโทรทัศน์แห่งนี้เป็นหอที่มีความสูงที่สุดทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะมีความสูงประมาณ147.2 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นลิฟต์เพื่อไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซับโปโรโดยรอบได้โดยเสียค่าบริการ 700 เยน  อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมือง โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีศาลเจ้าทานุกิอันเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1973 ด้วยค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารนำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW OTANI INN SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
  วันที่หกของการเดินทาง ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่10.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 671                                                                 16.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ       พร้อมความประทับใจ

  หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010